Start Nasze atuty Opinie klientów Cennik Kontakt

Pełny pakiet – jedna cena. Z góry wiesz ile zapłacisz.

Wycena usług księgowych na rynku jest często bardzo złożona i zależna od mnóstwa parametrów, co utrudnia Klientom planowanie kosztów. Cenniki (o ile w ogóle są) są na tyle skomplikowane, że nigdy nie wiesz ile naprawdę zapłacisz.

My proponujemy pełny zakres usług w jednej, stałej cenie. Nie doliczamy dodatkowych opłat za deklaracje, środki trwałe, przeksięgowania wewnętrzne itp., wszystko wliczone jest w cenę. Dobierz tylko pakiet odpowiadający wielkości Twojej firmy szacując liczbą wystawianych i otrzymywanych faktur miesięcznie.

Na życzenie realizujemy również usługi księgowe wg indywidualnej kalkulacji.

Porównanie pakietów

START TRADYCYJNY 30 TRADYCYJNY 50 TRADYCYJNY 100 AUTOMATYZACJA 500 INDYWIDUALNY
700 zł
miesięcznie
1500 zł
miesięcznie
2200 zł
miesięcznie
3200 zł
miesięcznie
2500 zł
miesięcznie
cena do
uzgodnienia
Limit faktur sprzedażowych lub zakupowych dostarczanych w formie papierowej lub elektronicznej:
10 szt.
miesięcznie
30 szt.
miesięcznie
50 szt.
miesięcznie
100 szt.
miesięcznie
50 szt.
miesięcznie
do uzgodnienia
Rozszerzenie limitu faktur tradycyjnych o dodatkowe faktury sprzedażowe przekazane w ramach integracji z systemem sprzedażowym klienta (tzw. faktury sprzedażowe "automatyczne"). Opcja korzystna dla Klientów generujących duże liczby podobnych faktur – pozwala znacząco ograniczyć koszty obsługi księgowej :
- - - - 500 szt.
miesięcznie
do uzgodnienia
Rozszerzenie limitu faktur tradycyjnych o dodatkowe faktury kosztowe spełniające kryteria powtarzalności. Limit stosuje się zamiennie (w proporcji 1 do 5) z limitem dla faktur sprzedażowych "automatycznych":
- - - - 100 szt. do uzgodnienia
Usługi wliczone w każdy pakiet:
 • pełne księgi
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • bieżące prowadzenie rozliczeń i rozrachunków księgowych
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego (nie dotyczy pakietu START) oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie stosownych deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie interesów Zlecającego przed organami skarbowymi (w zakresie spraw prowadzonych przez Kancelarię), osobiste pełnomocnictwo do występowania przed urzędami
 • opracowanie i dbanie o aktualność zakładowego planu kont (polityka rachunkowości płatna osobno)
 • wysyłka elektroniczna wszelkich deklaracji i korespondencji urzędowej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • konsultacje i doradztwo formalne, organizacyjne i księgowe w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc w sprawie kwalifikowania kosztów i optymalizacji płaconych podatków
 • przechowywanie dokumentacji w biurze klienta lub biurze Kancelarii
Usługi wliczone w każdy pakiet poza pakietem START:
-
 • bilanse, rachunek zysków i strat - miesięczne, kwartalne, półroczne (sprawozdanie roczne płatne osobno)
 • sporządzanie/opracowywanie z częstotliwością uzgodnioną z klientem:
  • budżetów i bieżący comiesięczny monitoring ich wykonania
  • analiz finansowych i controllingowych
  • symulacji wyników finansowych i podatkowych
 • opracowania i dbanie o aktualność:
  • instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
  • instrukcji gospodarki kasowej
  • instrukcji inwentaryzacyjnych
  • instrukcji gospodarki magazynowej
 • sporządzanie:
  • sprawozdań statystycznych dla GUS
  • sprawozdań NBP
  • ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo
  • innych/pozostałych deklaracji i sprawozdań (np. PCC, CIT-10, IFT-2)
  • wniosków do US i ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych bezpośrednio w banku Klienta
 • dojazd do Klienta po odbiór dokumentacji lub odbiór kurierem

Pakiet START
prowadzenie ksiąg do 10 faktur miesięcznie
700zł
miesięcznie

Polecane m.in. dla:

 • spółek rozpoczynających działalność
 • spółek, które jeszcze nie znają skali szacowanej dokumentacji księgowej

W cenie: • prowadzenie pełnej księgowości wraz z doradztwem finansowo-księgowym oraz pełnym zakresem usług towarzyszących z wyłączeniem dojazdu do klienta oraz usług mniej potrzebnych na początku działalności (rozwiń aby zobaczyć szczegóły...)
 • pełne księgi:
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • bieżące prowadzenie rozliczeń i rozrachunków księgowych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie stosownych deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie interesów Zlecającego przed organami skarbowymi (w zakresie spraw prowadzonych przez Kancelarię), osobiste pełnomocnictwo do występowania przed urzędami
 • opracowanie i dbanie o aktualność zakładowego planu kont (polityka rachunkowości płatna osobno)
 • wysyłka elektroniczna wszelkich deklaracji i korespondencji urzędowej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • konsultacje i doradztwo formalne, organizacyjne i księgowe w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc w sprawie kwalifikowania kosztów i optymalizacji płaconych podatków
 • przechowywanie dokumentacji w biurze Klienta lub biurze Kancelarii

W cenę nie jest wliczone:

 • sporządzenie sprawozdania rocznego (opłata w wysokości dwumiesięcznej ceny pakietu)
 • sprządzenie polityki rachunkowości (od 1500 zł)

Ograniczenia:

 • do 10 faktur przychodowych lub kosztowych miesięcznie
 • brak zatrudnionych pracowników (ani wspólników pobierających wynagrodzenie)
 • brak środków trwałych


Pakiet TRADYCYJNY 30
prowadzenie ksiąg do 30 faktur miesięcznie
1500zł
miesięcznie

Polecane m.in. dla:

 • małe spółki prowadzące działalność na niewielką skalę

W cenie: • prowadzenie pełnej księgowości wraz z doradztwem finansowo-księgowym oraz pełnym zakresem usług towarzyszących (z wyłączeniem kadr i płac oraz rocznego sprawozdania finansowego - płatne osobno) (rozwiń aby zobaczyć szczegóły...)
 • pełne księgi:
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • bieżące prowadzenie rozliczeń i rozrachunków księgowych
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie stosownych deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie interesów Zlecającego przed organami skarbowymi (w zakresie spraw prowadzonych przez Kancelarię), osobiste pełnomocnictwo do występowania przed urzędami
 • opracowanie i dbanie o aktualność zakładowego planu kont (polityka rachunkowości płatna osobno)
 • wysyłka elektroniczna wszelkich deklaracji i korespondencji urzędowej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • konsultacje i doradztwo formalne, organizacyjne i księgowe w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc w sprawie kwalifikowania kosztów i optymalizacji płaconych podatków
 • przechowywanie dokumentacji w biurze Klienta lub biurze Kancelarii
 • bilanse, rachunek zysków i strat - miesięczne, kwartalne, półroczne (sprawozdanie roczne płatne osobno)
 • sporządzanie/opracowywanie z częstotliwością uzgodnioną z klientem (wg standardowych wzorców):
  • bieżący monitoring wykonania budżetu
  • analiz finansowych i controllingowych
  • symulacji wyników finansowych i podatkowych
 • opracowania i dbanie o aktualność:
  • instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
  • instrukcji gospodarki kasowej
  • instrukcji inwentaryzacyjnych
  • instrukcji gospodarki magazynowej
 • sporządzanie:
  • sprawozdań statystycznych dla GUS
  • sprawozdań NBP
  • ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo
  • innych/pozostałych deklaracji i sprawozdań (np. PCC, CIT-10, IFT-2)
  • wniosków do US i ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych bezpośrednio w banku Klienta
 • dojazd do Klienta po odbiór dokumentacji (na terenie Wrocławia i okolic) lub odbiór kurierem

W cenę nie jest wliczone:

 • sporządzenie sprawozdania rocznego (opłata w wysokości dwumiesięcznej ceny pakietu)
 • sprządzenie polityki rachunkowości (od 1500 zł)
 • prowadzenie kadr i płac pracowników oraz wspólników oraz osób współpracujących (osobny pakiet KADRY I PŁACE)

Ograniczenia:

 • do 30 faktur przychodowych lub kosztowych miesięcznie


Pakiet TRADYCYJNY 50
prowadzenie ksiąg do 50 faktur miesięcznie
2200zł
miesięcznie

Polecane m.in. dla:

 • spółki usługowe i handlowe prowadzące działalność na średnią skalę
 • małe spółki produkcyjne prowadzące sprzedaż ograniczonej liczbie odbiorców

W cenie: • prowadzenie pełnej księgowości wraz z doradztwem finansowo-księgowym oraz pełnym zakresem usług towarzyszących (z wyłączeniem kadr i płac oraz rocznego sprawozdania finansowego - płatne osobno) (rozwiń aby zobaczyć szczegóły...)
 • pełne księgi:
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • bieżące prowadzenie rozliczeń i rozrachunków księgowych
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie stosownych deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie interesów Zlecającego przed organami skarbowymi (w zakresie spraw prowadzonych przez Kancelarię), osobiste pełnomocnictwo do występowania przed urzędami
 • opracowanie i dbanie o aktualność zakładowego planu kont (polityka rachunkowości płatna osobno)
 • wysyłka elektroniczna wszelkich deklaracji i korespondencji urzędowej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • konsultacje i doradztwo formalne, organizacyjne i księgowe w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc w sprawie kwalifikowania kosztów i optymalizacji płaconych podatków
 • przechowywanie dokumentacji w biurze Klienta lub biurze Kancelarii
 • bilanse, rachunek zysków i strat - miesięczne, kwartalne, półroczne (sprawozdanie roczne płatne osobno)
 • sporządzanie/opracowywanie z częstotliwością uzgodnioną z klientem (wg standardowych wzorców):
  • bieżący monitoring wykonania budżetu
  • analiz finansowych i controllingowych
  • symulacji wyników finansowych i podatkowych
 • opracowania i dbanie o aktualność:
  • instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
  • instrukcji gospodarki kasowej
  • instrukcji inwentaryzacyjnych
  • instrukcji gospodarki magazynowej
 • sporządzanie:
  • sprawozdań statystycznych dla GUS
  • sprawozdań NBP
  • ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo
  • innych/pozostałych deklaracji i sprawozdań (np. PCC, CIT-10, IFT-2)
  • wniosków do US i ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych bezpośrednio w banku Klienta
 • dojazd do Klienta po odbiór dokumentacji (na terenie Wrocławia i okolic) lub odbiór kurierem

W cenę nie jest wliczone:

 • sporządzenie sprawozdania rocznego (opłata w wysokości dwumiesięcznej ceny pakietu)
 • sprządzenie polityki rachunkowości (od 1500 zł)
 • prowadzenie kadr i płac pracowników oraz wspólników oraz osób współpracujących (osobny pakiet KADRY I PŁACE)

Ograniczenia:

 • do 50 faktur przychodowych lub kosztowych miesięcznie


Pakiet TRADYCYJNY 100
prowadzenie ksiąg do 100 faktur miesięcznie
3200zł
miesięcznie

Polecane m.in. dla:

 • spółki usługowe i handlowe prowadzące działalność na średnią skalę
 • małe spółki produkcyjne

W cenie: • prowadzenie pełnej księgowości wraz z doradztwem finansowo-księgowym oraz pełnym zakresem usług towarzyszących (z wyłączeniem kadr i płac oraz rocznego sprawozdania finansowego - płatne osobno) (rozwiń aby zobaczyć szczegóły...)
 • pełne księgi:
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • bieżące prowadzenie rozliczeń i rozrachunków księgowych
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie stosownych deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie interesów Zlecającego przed organami skarbowymi (w zakresie spraw prowadzonych przez Kancelarię), osobiste pełnomocnictwo do występowania przed urzędami
 • opracowanie i dbanie o aktualność zakładowego planu kont (polityka rachunkowości płatna osobno)
 • wysyłka elektroniczna wszelkich deklaracji i korespondencji urzędowej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • konsultacje i doradztwo formalne, organizacyjne i księgowe w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc w sprawie kwalifikowania kosztów i optymalizacji płaconych podatków
 • przechowywanie dokumentacji w biurze Klienta lub biurze Kancelarii
 • bilanse, rachunek zysków i strat - miesięczne, kwartalne, półroczne (sprawozdanie roczne płatne osobno)
 • sporządzanie/opracowywanie z częstotliwością uzgodnioną z klientem (wg standardowych wzorców):
  • bieżący monitoring wykonania budżetu
  • analiz finansowych i controllingowych
  • symulacji wyników finansowych i podatkowych
 • opracowania i dbanie o aktualność:
  • instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
  • instrukcji gospodarki kasowej
  • instrukcji inwentaryzacyjnych
  • instrukcji gospodarki magazynowej
 • sporządzanie:
  • sprawozdań statystycznych dla GUS
  • sprawozdań NBP
  • ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo
  • innych/pozostałych deklaracji i sprawozdań (np. PCC, CIT-10, IFT-2)
  • wniosków do US i ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych bezpośrednio w banku Klienta
 • dojazd do Klienta po odbiór dokumentacji (na terenie Wrocławia i okolic) lub odbiór kurierem

W cenę nie jest wliczone:

 • sporządzenie sprawozdania rocznego (opłata w wysokości dwumiesięcznej ceny pakietu)
 • sprządzenie polityki rachunkowości (od 1500 zł)
 • prowadzenie kadr i płac pracowników oraz wspólników oraz osób współpracujących (osobny pakiet KADRY I PŁACE)

Ograniczenia:

 • do 100 faktur przychodowych lub kosztowych miesięcznie


Pakiet "AUTOMATYZACJA" 500
prowadzenie ksiąg do 500 faktur miesięcznie
2500zł
miesięcznie

"Automatyzacja" polega na wykorzystaniu danych z systemów sprzedażowych klienta. Dzięki temu eliminowana jest większość pracy ręcznej przy księgowaniu podobnych dokumentów w dużych ilościach. Pozwala to znacząco obniżyć koszty.

Polecane m.in. dla:

 • spółki handlowe prowadzące sprzedaż dużej liczbie odbiorców
 • małe i średnie sklepy/serwisy internetowe
 • małe i średnie spółki usługowe świadczące ustandaryzowane usługi dla dużej liczby odbiorców

W cenie: • prowadzenie pełnej księgowości wraz z doradztwem finansowo-księgowym oraz pełnym zakresem usług towarzyszących (z wyłączeniem kadr i płac oraz rocznego sprawozdania finansowego - płatne osobno) (rozwiń aby zobaczyć szczegóły...)
 • pełne księgi:
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • bieżące prowadzenie rozliczeń i rozrachunków księgowych
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie stosownych deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie interesów Zlecającego przed organami skarbowymi (w zakresie spraw prowadzonych przez Kancelarię), osobiste pełnomocnictwo do występowania przed urzędami
 • opracowanie i dbanie o aktualność zakładowego planu kont (polityka rachunkowości płatna osobno)
 • wysyłka elektroniczna wszelkich deklaracji i korespondencji urzędowej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • konsultacje i doradztwo formalne, organizacyjne i księgowe w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc w sprawie kwalifikowania kosztów i optymalizacji płaconych podatków
 • przechowywanie dokumentacji w biurze Klienta lub biurze Kancelarii
 • bilanse, rachunek zysków i strat - miesięczne, kwartalne, półroczne (sprawozdanie roczne płatne osobno)
 • sporządzanie/opracowywanie z częstotliwością uzgodnioną z klientem (wg standardowych wzorców):
  • bieżący monitoring wykonania budżetu
  • analiz finansowych i controllingowych
  • symulacji wyników finansowych i podatkowych
 • opracowania i dbanie o aktualność:
  • instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
  • instrukcji gospodarki kasowej
  • instrukcji inwentaryzacyjnych
  • instrukcji gospodarki magazynowej
 • sporządzanie:
  • sprawozdań statystycznych dla GUS
  • sprawozdań NBP
  • ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo
  • innych/pozostałych deklaracji i sprawozdań (np. PCC, CIT-10, IFT-2)
  • wniosków do US i ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych bezpośrednio w banku Klienta
 • dojazd do Klienta po odbiór dokumentacji (na terenie Wrocławia i okolic) lub odbiór kurierem

W cenę nie jest wliczone:

 • sporządzenie sprawozdania rocznego (opłata w wysokości dwumiesięcznej ceny pakietu)
 • sprządzenie polityki rachunkowości (od 1500 zł)
 • prowadzenie kadr i płac pracowników oraz wspólników oraz osób współpracujących (osobny pakiet KADRY I PŁACE)

Ograniczenia:

 • do 30 tradycyjnych (papierowych) faktur przychodowych lub kosztowych miesięcznie
 • dodatkowo do 500 ustandaryzowanych ("automatycznych") faktur przychodowych (integracja z systemem sprzedażowym klienta) lub (zamiennie) do 100 faktur kosztowych "powtarzalnych" od stałych dostawców
 • faktury „automatyczne” przychodowe dostarczane są w pliku wymiany danych (np. w excelu) jako lista faktur wystawionych przez system sprzedażowy klienta. Faktury takie powinny mieć jednolity charakter tzn. dotyczyć produktów lub usług sprzedawanych podobnym kanałem, o podobnej charakterystyce. Płatności z wyciągu bankowego są kojarzone z fakturami „automatycznymi” po stronie klienta (np. poprzez system sprzedażowy rozpoznający płatność). Schematy księgowań takich faktur oraz format wymiany danych uzgadniane są w porozumieniu z klientem.
 • faktury kosztowe „powtarzalne” to faktury od dostawcy, który wystawia fakturę po raz kolejny na ten sam adres i dane firmy. Faktur takich jest co najmniej 10 od jednego dostawcy w miesiącu. Ponadto faktury mają taki sam układ (format wydruku, układ graficzny)


Pakiet INDYWIDUALNY
wszelkie ustalenia negocjowane
cena ustalana
indywidualnie

Polecane m.in. dla:

 • spółki, które generują wiekszą liczbę faktur niż w standardowych pakietach
 • spółki, które życzą sobie inny sposób rozliczania (np. wg roboczogodzin)
 • spółki produkcyjne

W ofercie: • wszelkie usługi księgowe uzgodnione z klientem, m.in. (rozwiń aby zobaczyć pełną ofertę...):
 • pełne księgi:
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • bieżące prowadzenie rozliczeń i rozrachunków księgowych
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzanie deklaracji
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie stosownych deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie interesów Zlecającego przed organami skarbowymi (w zakresie spraw prowadzonych przez Kancelarię), osobiste pełnomocnictwo do występowania przed urzędami
 • opracowanie i dbanie o aktualność zakładowego planu kont
 • sporządzanie polityki rachunkowości
 • wysyłka elektroniczna wszelkich deklaracji i korespondencji urzędowej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
 • pomoc w dopełnianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy
 • konsultacje i doradztwo formalne, organizacyjne i księgowe w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc w sprawie kwalifikowania kosztów i optymalizacji płaconych podatków
 • przechowywanie dokumentacji w biurze Klienta lub biurze Kancelarii
 • finansowe sprawozdania roczne lub w dowolnych okresach (np. miesięczne)
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • cash-flow
  • sprawozdania do krs
  • wzory protokołów na walne
  • wzory sprawozdania zarządu lub rady nadzorczej z działalności
 • sporządzanie/opracowywanie z częstotliwością uzgodnioną z klientem (wg standardowych wzorców):
  • bieżący monitoring wykonania budżetu
  • analiz finansowych i controllingowych
  • symulacji wyników finansowych i podatkowych
 • audyt księgowy z wyprowadzaniem zaległości podatkowo-finansowych, due dilligence
 • opracowania i dbanie o aktualność:
  • instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
  • instrukcji gospodarki kasowej
  • instrukcji inwentaryzacyjnych
  • instrukcji gospodarki magazynowej
 • sporządzanie:
  • sprawozdań statystycznych dla GUS
  • sprawozdań NBP
  • ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo
  • innych/pozostałych deklaracji i sprawozdań (np. PCC, CIT-10, IFT-2)
  • wniosków do US i ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych bezpośrednio w banku Klienta
 • dojazd do Klienta po odbiór dokumentacji (na terenie Wrocławia i okolic) lub odbiór kurierem


Pakiet KADRY I PŁACE
obsługa kadrowo-płacowa
60 zł za
pracownika

W cenie: • wszystkie czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń (również umów zleceń i kontraktów menedżerskich) naliczaniem delegacji i innych składników
 • obsługa kadrowa pracowników w pełnym zakresie (wydawanie zaświadczeń, ewidencja czasu pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie)
(rozwiń aby zobaczyć szczegóły...)
 • nadzór nad dokumentacją kadrową w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych oraz prowadzenie akt osobowych pracowników zlecającego (obsługa procesu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy)
 • prowadzenie/rozliczanie ewidencji czasu pracy, przysługiwania i wykorzystania urlopów, sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • obliczanie miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z obsługą
  • zwolnień lekarskich w tym również przygotowywanie wniosków dla celów zasiłku chorobowego
  • zasiłków dla pracowników, do wypłacania których zobowiązany jest Zleceniodawca
  • raportów miesiecznych dla pracowników i zleceniobiorców (RMUA)
 • przygotowywanie umów zleceń/o dzieła/kontraktów menedżerskich wraz z rachunkami
 • sporządzanie rocznych informacji podatkowych lub rocznych zeznań podatkowych dla pracowników zleceniodawcy
 • sporządzanie wymaganych rozliczeń i deklaracji na potrzeby ZUS
 • reprezentowanie interesów Zleceniodawcy przed ZUS w zakresie prowadzonych spraw
 • inne zlecenia związane z prowadzeniem kadr i płac Zleceniodawcy, w tym udzielanie informacji płacowych i finansowych Zleceniodawcy bądź osobom przez niego wskazanym
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP

usługi nie wliczone w pakiet (płatne osobno):

 • rozliczenie podróży służbowych pracowników/zleceniobiorców
 • wsparcie merytoryczne w tworzeniu regulaminów (m.in. pracy, wynagradzania)